tolpp.com
yazılım ve programlama günlüğü

Consecutive Integer Checking Algorithm ile GCD hesabı Sep 26, 2012

Consecutive Integer Checking Algorithm (Ardışık Tamsayı Kontrol Algoritması) EBOB hesabı için kullanılabilecek diğer algoritmalardan.

Algoritmanın çalışma mantığı şu :

m ve n şeklinde EBOB değeri bulunacak iki tamsayımız olsun. Bunlardan küçük olan değer t olarak seçilir. Her iki sayı da t‘ye bölünür. Eğer kalan 0 ise EBOB değeri t‘dir. Değilse t değeri sürekli bir azaltılarak bölme işlemi yinelenir. Yani ;

  1. t ‘ye min{m, n} değerini ata.
  2. m‘yi t‘ye böl. Kalan 0 ise 3. adıma değilse 4.adıma geç.
  3. n‘yi t‘ye böl. Kalan 0 ise EBOB değeri olarak t‘yi döndür.
  4. t’yi bir azalt ve 2.adıma dön.

Pseudocode:

Java :