tolpp.com
yazılım ve programlama günlüğü

Euclid Algoritması (Euclid's algorithm) Sep 26, 2012

Euclid Algoritması en büyük ortak böleni (EBOB)[GCD (Greatest Common Divisor )] bulmak için kullanılabilecek en etkin algoritmalardan biridir. zaman karmaşıklığına sahiptir.

ebob(m, n) = ebob(n, m mod n) ‘i doğrulayacak şekilde çalışır.

Pseudocode ile :

Java kodu :