tolpp.com
yazılım ve programlama günlüğü

Java Configurations Dosyası ve Properties Jun 21, 2012

Konfigurasyon dosyaları, sonradan düzenlenebilir çeşitli ayar verilerine ve pek değişmeyeceği düşünülen bağlantı verilerine sonradan kolayca erişilebilip kod üzerinde oynamaksızın programın işleyişini değiştirmek amacıyla kullanabileceğimiz dosya yapılarıdır. Buradaki verilere java.util.Properties sınıfını kullanarak ulaşılabilir.

Kolay bir örnek dosya aşağıdaki gibidir.

İşlem sonrasında config.properties dosyasının içeriği de aşağıdaki gibi olacaktır :

dbpassword=password
database=default
dbuser=root